1.

بررسی تطبیقی نگارگری مکتب تبریز و مکتب گورکانی هند ( قرن 10 هجری)

دوره 35، شماره 0، مهر 1387
فرزانه فرخ فر؛ دکتر محمدرضا پورجعفر

2.

بررسی و ضعیت تراکم ساختمانی و ارائه مدل پیشنهادی تعیین F.A.R با توجه به شبکه معابر ( مو رد مطالعه محل الهیه تهران )

دوره 13، شماره 13، فروردین 1382
مهندس مصطفی ادب خواه؛ دکتر محمدرضا پورجعفر؛ دکتر علی اکبر تقوائی

3.

تاثیر پذیری نهضت هنر و پیشه انگلستان از هنر اسلامی ایران

دوره 12، شماره 12، دی 1381
بهار موسوی حجازی؛ دکتر محمدرضا پورجعفر

4.

مروری بر ناکارامدی طرح های تفصیلی متداول در بافت ارگانیک مسکونی

دوره 18، شماره 18، تیر 1383
سهند لطفی؛ دکتر محمدرضا پورجعفر؛ مجتبی انصاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب