1.

ارائه مدل سبک رهبری زنان در پست‌های مدیریتی بخش عمومی با تأکید بر نقش فرهنگ ملی

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 120-144
ُسمیرا نجارزاده آرانی؛ عباس نرگسیان؛ مجتبی امیری؛ خدیجه سفیری

2.

گسترۀ دلالت قرآن کریم بر تأیید یا رد حکمرانی ملکۀ سبأ

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 223-203
حمید نادری قهفرخی

3.

موانع دستیابی زنان به پست‌های مدیریتی از دیدگاه مدیران زن (مطالعه‌ای کیفی در شهر بندرعباس)

دوره 11، شماره 3، مهر 1392، صفحه 333-349
رضا احمدی کهنعلی؛ محمدرضا بهبودی؛ طاهره جام جور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب