1.

اهمیت بازآفرینی روسو از نقد افلاطونی هنر

دوره 19، شماره 1، تیر 1400، صفحه 1-19
علیرضا اسمعیل زاده برزی

2.

تجلی «سوبژکتیویته» در نظریة ارادة عمومی ژان ژاک روسو

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 369-388
مجتبی جاویدی

3.

تقابل فرد و جامعه: رد پای ژان ژاک روسو در رمان بیگانة آلبر کامو

دوره 26، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 276-293
عباس فرهادنژاد

4.

خود آیینی و اجتماع اخلاقی در فلسفه اجتماعی کانت

دوره 12، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 35-53
محمد توکل؛ ابوالفضل مرشدی

5.

ژان ژاک روسو و بسط ایده شهروندی مدرن

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 307-325
شروین مقیمی زنجانی

6.

نقادی فلسفی- سیاسی قرارداد اجتماعی در نگاه روسو

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 221-236
علیرضا صدرا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب