1.

آزمون اثر تانزی و پاتینکین در اقتصاد ایران

دوره 55، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 347-372
شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ اکرم مقدسی سدهی

2.

ارتباط میان ساختار بودجه‏ای دولت، فعل و انفعالات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایران

دوره 51، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 41-70
مهدی حاج امینی؛ محمدعلی فلاحی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ علی اکبر ناجی میدانی

3.

بررسی اثرتورم برکسری بودجه از بعد هزینه ای و درآمدی در ایران

دوره 38، شماره 2، دی 1382
دکتر اسدا... فرزین وش؛ حسین اصغرپور؛ محمو د محمودزاده

4.

بررسی سیاست های اقتصادی ایران در سال¬های 30 تا 32

دوره 43، شماره 2، تیر 1392، صفحه 69-96
حسین زحمتکش

5.

سیاستگذاری اقتصادی در ایران؛ بررسی کسری بودجه دولت ( 1398- 1358)

دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 9-26
ابراهیم متقی؛ مجتبی شهریاری

6.

عوامل مؤثر بر کسری حساب جاری ایران

دوره 40، شماره 4، بهمن 1384
رضا نجارزاده؛ وحید شقاقی شهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب