1.

آسیب شناسی مواضع ج.ا. ایران نسبت به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از منظر ساختار- کارگزار

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 89-106
محمدجعفر جوادی ارجمند؛ حبیب رضازاده

2.

بازتاب فضایی تحول کارکردی مرز جلفا پس از فرو پاشی شوروی سابق

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386
محمد رضا حافظ نیا؛ حسن رحیمی

3.

بازنگری و کاربست شاخص نیک‌بختی شهری (CPI) با توجه به ویژگی‌های جامعۀ ایران (مطالعۀ موردی: شهرهای بالای 100 هزار نفر منطقۀ شمال غرب کشور)

دوره 50، شماره 3، مهر 1397، صفحه 555-572
مظفر صرافی؛ نصیبه هاشمی

4.

بحران آذربایجان و دیپلماسی دولت حکیمی

دوره 3، شماره 3، آذر 1391، صفحه 19-43
فواد پورآرین؛ حسین رهبریان

5.

بررسی اجمالی تاریخ روزنامه های آذربایجان از 1230 تا 1380

دوره 35، شماره 37، اردیبهشت 1380
موسی مجیدی

6.

بررسی توابع همبستۀ امواج کدای پراکندۀ ناشی از توابع همبستۀ نوفۀ لرزه‌ای محیطی، در تعیین توابع گرین تجربی بهینه در گسترۀ آذربایجان، ایران

دوره 43، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 323-337
مهسا صفرخانی؛ تقی شیرزاد

7.

بررسی نسبت بین احساس محلّی گرایی و ملّی گرایی (مورد : آذربایجان – تبریز)

دوره 37، شماره 1، شهریور 1384
دکتر محمد رضا حافظ نیا؛ عطا ا... عبدی

8.

پهنه بندی درجه – روزهای نیاز به گرمایش و سرمایش منطقه آذربایجان در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 0، شماره 66، اسفند 1387
عبداله فرجی؛ مجید زاهدی؛ علی اکبر رسولی

9.

پیامدهای فعالیت‌های میسیونرهای آمریکایی در جامعه آسوری آذربایجان (1250-1344 ق./1834-1925 م.)

دوره 55، شماره 2، آذر 1401، صفحه 314-293
اعظم فولادی پناه؛ محمدعلی کاظم بیگی؛ جمال موسوی

10.

تبیین عوامل تأثیرگذار بر ایجاد آتش‌بس در قره‌باغ (نوامبر 2020)

دوره 54، شماره 3، مهر 1401، صفحه 833-850
محسن بیوک

11.

تحلیل ژئوپلیتیک قفقاز؛ بستری برای تدوین سیاست خارجی مناسبتر در منطقه

دوره 42، شماره 0، فروردین 1381
دکتر محمدرضا حافظ نیا؛ محمد حسین افشردی

12.

خاندان مَلِکان تبریز

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 93-106
احمد گلی؛ بهروز ایمانی

13.

دوجورپایان Ponto-Caspian و گروه گونه‌ایGammarus pulex (Crustacea: Amphipoda) درآذربایجان ایران

دوره 33، شماره 1، مرداد 1387
حانیه علیزاده اقتدار؛ علیرضا ساری

14.

«کردوانی»، یکی از کلمات نادر در شعر قطران

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 43-55
شهره معرفت

15.

مطالعه مردم‌شناختی مقاومت مرزنشینان آذربایجان در سوم شهریور 1320 (به روایت آخرین بازماندگان)

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 327-352
عمار احمدی

16.

معرفی سبک مقبره‌سازی متصوفة آذربایجان

دوره 2، شماره 43، مهر 1389، صفحه 57-68
سیدهاشم حسینی

17.

نسخه کامل نوشته ها

دوره 1، شماره 2، آبان 1398
محمدامین عبیدی قمی؛ فاطمه سادات موسوی

18.

نقش منطقه آذربایجان در انقلاب مشروطه

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 77-92
سیده مطهره حسینی

19.

هنگ‌لرزه‌ها، آغاز بررسی پیشینه در ایران

دوره 39، شماره 4، دی 1392، صفحه 17-29
محمدرضا قاسمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب