1.

اضافۀ استشهادی

دوره 6، شماره 2، دی 1396، صفحه 243-255
روح الله هادی؛ نگین مژگانی

2.

بررسی تباین کلی اصطلاحات دستوری در زبان فارسی و آلمانی در آموزش زبان آلمانی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 5-20
حسن پروان؛ حسین سرکار حسن خان

3.

بررسی تطبیقی روایت در بوف کور هدایت و پیکر فرهاد معروفی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 211-229
علی‌اصغر اسکندری؛ صادق جوادی

4.

بررسی یکی از اشعار پروین اعتصامی

دوره 12، شماره 38، تیر 1386
مهوش قویمی؛ نرگس هوشمند

5.

تاثیر آگاهی رده‌شناختی در یادگیری زبان فارسی توسط ایتالیایی زبان‌ها

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 111-130
الهام اکبری؛ رضامراد صحرایی؛ علی کریمی فیروز جایی؛ محمد حسین رمضان کیایی

6.

جایگاه صرف در نظام دستوری زبان روسی

دوره 12، شماره 39، مهر 1386
سیدحسن زهرایی

7.

زبانشناسی و مطالعات میان رشته ای

دوره 7، شماره 13، آذر 1381
محمد جواد سهلانى

8.

سنجش کیفی برداشت معلمان زبان از آموزش دستور در رویکرد ارتباطی و جایگاه این مقوله در کتابهای نوتالیف زبان انگلیسی

دوره 7، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 497-526
سید بهنام علوی مقدم؛ حسین داوری؛ رضا خیر آبادی

9.

شیوهء انتقالی در بستر آموزش الکترونیکی "

دوره 10، شماره 24، خرداد 1384
نادر حقانى

10.

مقایسه نظریه های اساسی زبانشناسی به منظور تدوین زبان طراحی شهری محلی (در مکانهای خاص)

دوره 8، شماره 0، دی 1379
مهندس شهرزاد فریادی

11.

نسبت دستور‌زبان و منطق در نظر ابونصر فارابی

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 135-158
فاطمه شهیدی

12.

نسخه شناسی دستور سخن تالیف میرزا محمد تقی کمال الدین متخلص به سنجر ایرانی

دوره 36، شماره 38، فروردین 1381
دکتر علی اشرف صادقیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب