1.

بررسی ارتباط بین ویژگی‌های کارآفرینی مدیران با عملکرد در باشگاه‌های ورزشی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 777-792
گیتی تپه رشی؛ محمدرضا اسماعیلی؛ عبدالرضا امیرتاش

2.

بررسی سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران ورزشی بر اساس مدل اسکات و بروس

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 273-290
مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ حمیدرضا میرصفیان

3.

بررسی شیوه های تصمیم گیری مدیران تربیت بدنی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دوره 14، شماره 14، دی 1381
دکتر حمید نجف آقایی؛ دکتر هاشم کوزه چیان؛ دکتر عادل آذر؛ دکتر محمد احسانی

4.

تأثیر آموزش از طریق گیمیفیکیشن بر تفکر استراتژیک مدیران ورزشی کشور

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 175-194
حبیب هنری؛ فرزاد غفوری؛ پگاه سرکوهی

5.

تدوین مدل معادلات ساختاری طبقه‌بندی مدیران براساس مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی در سازمان‌های ورزشی استان اصفهان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 121-135
رسول نظری؛ زهرا سهرابی؛ محمد احسانی

6.

چرایی عدم تعهد مدیران ورزشی به برنامه‌های استراتژیک

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 463-449
محمد حسن پیمان فر؛ سید یعقوب حسینی

7.

رابطه سبک های رهبری و خلاقیت با میزان اثر بخشی مدیران تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دوره 13، شماره 13، مهر 1381
دکتر سید حسن عامری؛ دکتر هاشم کوزه چیان؛ دکتر عادل آذر؛ دکتر محمد احسانی

8.

مدل معادلات ساختاری اثر مهارت های ارتباطی بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران

دوره 5، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 67-82
رسول نظری؛ محمد احسانی؛ فرید اشرف گنجوی؛ حمید قاسمی

9.

واکاوی پدیدارشناختی پیامدهای خطاهای شناختی مدیران ورزشی با کاربست مدل سه‌شاخگی

دوره 15، شماره 3، آبان 1402، صفحه 281-268
علی قربان رستمی؛ امید صفری؛ کاملیا عبدی؛ احمد ترکفر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب