1.

بررسی تأثیر سفر بر ادبیات داستانی فرانسه در قرن هجدهم میلادی

دوره 7، شماره 12، فروردین 1381
فریده علوى

2.

بررسی تطبیقی خروج زوجه از کشور با تأکید بر حقوق کشورهای مسلمان

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 63-89
الهه محسنی؛ گولن سینم تک؛ غفران هلال

3.

بررسى و تحلیل جایگاه سفر آفاقى در متون عرفانى

دوره 1، شماره 6، مرداد 1390، صفحه 57-72
سیّد على اصغر میرباقرى فرد؛ فاطمه طاهرى

4.

تأثیر زندگی شخصی و حرفه‌ای پی‌یر لوتی در شکل‌گیری مضامین و شخصیت های داستانی‌ او

دوره 20، شماره 2، مهر 1394، صفحه 339-353
محمدجواد کمالی

5.

تحلیل دو داستان «گنبد سبز» و «گنبد سرخ» نظامی گنجوی براساس نظریۀ «فرایند فردیت» یونگ

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 137-151
لیلا هاشمیان؛ مریم رحمانی

6.

چگونگی تبلور جهان معنوی و بازیابی هویت در شخصیت‌های داستانی لوکلزیو

دوره 14، شماره 55، دی 1388
محمدرضا محسنی

7.

زندگی و مرگ در داستان آقایی از سانفرانسیسکو اثر ایوان بونین

دوره 10، شماره 28، دی 1384
مرضیه یحیی پور؛ ایوان بونین

8.

سیر تحول ساختاری قصه در سفری از شرق به غرب و مطالعة میدانی آن به روش پروپ

دوره 12، شماره 39، مهر 1386
ایلمیرا دادور؛ سمانه رودبار محمدی

9.

سفر در دنیای نمایش

دوره 7، شماره 12، فروردین 1381
شهناز شاهین

10.

سفر شعر معاصر عربی به آمریکا "مهجر"

3و4، شماره 164، آذر 1381
دکتر خلیل پروینى

11.

کمدی الهی و منطق الطیر : نگاهی به تفاوت ها و شباهت ها

دوره 11، شماره 33، مهر 1385
سید محمد مرندی؛ ناهید احمدیان

12.

مؤلفه‌های مکتب رمانتیسم در شعر تاگور

دوره 27، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 1199-1223
نیلا نوربلین؛ دکترمحمود صادق‌زاده؛ دکترعزیزالله توکلی کافی‌آباد

13.

نمونه های سفر در ادبیات انگلیس و آمریکا

دوره 7، شماره 12، فروردین 1381
منوچهر حقیقىسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب