1.

استفاده از محاسبات نجومی در امور شرعی

دوره 70، شماره 0، دی 1380
محمد عادل ضیائی

2.

التحلیل العرفنی للمؤشر الفعلی "قطع" فی القرآن الکریم (ترکیزا على مقترح تایلور وإیوانس)

دوره 15، شماره 3، دی 2019، صفحه 453-474
نادیا دادپور؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ حدائق رضائی

3.

امکان حصول قطع در تفسیر و جایگاه آن

دوره 36، شماره 5، بهمن 1382
مریم حاجی عبدالباقی

4.

‌بررسی اصطلاح حجت یا حجیت در علم اصول

دوره 5، شماره 5، دی 1385
محمد رسول آهنگران

5.

بررسی تطبیقی حد سرقت و شرایط اجرای آن

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 113-140
غلامعلی قاسمی؛ نسرین کردنژاد

6.

سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 73-100
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ سهراب بهادری؛ عبدالله بهمن پوری

7.

کاوشی در شیوۀ اجرای مجازات‌های محارب و همسان‌سازی چگونگی انتخاب مجازات ترتیبی با تخییری

دوره 17، شماره 3، مهر 1400، صفحه 771-800
محمد حسین شاکر اشتیجه؛ حمید روستایی صدرآبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب