1.

بررسی تاثیر فعالیت های جسمانی بر میزان افسردگی دختران دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 21، شماره 21، مهر 1383
دکتر مهوش نور بخش

2.

بررسی رابطه بین فعالیت های جسمانی و برخی عوامل خطر ساز قلبی عروقی مدیران مرد دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 15، شماره 15، فروردین 1382
دکتر مهوش نور بخش

3.

تأثیر شاخص تودة بدنی بر زمان واکنش و پاسخ سالمندان فعال و غیرفعال

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-21
عبدالرحمن خضری؛ الهه عرب عامری؛ رسول حمایت طلب

4.

شناسایی واریانت‌های جدید در ژن‌های مرتبط با قدرت عضلانی در یک وزنه‌بردار نخبه با استفاده از روش توالی‌یابی کل اگزو: یک گزارش موردی

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 399-405
بهمن ابراهیمی ترکمانی؛ معرفت سیاه کوهیان؛ علی خازنی؛ سجاد انوشیروانی؛ لطفعلی بلبلی؛ فاطمه اسدی

5.

مقایسة گذران اوقات فراغت ممتازین کنکور و راه نیافتگان به دانشگاه با تأکید بر فعالیت جسمانی

دوره 5، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 75-93
فرشته روان بخش؛ محمدرضا اسمعیلی؛ اکبر آفرینش خاکی

6.

مقایسۀ شادکامی زنان و مردان سالمند فعال و غیرفعال شهر تهران

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 183-194
منصوره مکبریان؛ ولی‌اله کاشانی؛ کبری کاشانی؛ سمیه نامدار طجری

7.

نقش انگیزش بیرونی و درونی در گرایش بزرگسالان به فعالیت جسمانی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 57-79
احمد رحمانی؛ جواد صالحی؛ مریم آذرشین؛ طیبه بخشی نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب