1.

امکانات سیاسی در نظریه جامعه شناختی پیر بوردیو: تولید نظریه سیاسی

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 39-56
رسول بابایی

2.

بازار به مثابه میدان: تحلیل بوردیویی بازار با تاکید بر بازار سنتی تهران

دوره 22، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 9-34
غلامرضا جمشیدیها؛ عبدالحسین کلانتری؛ روح الله نصرتی

3.

بررسی نسبت منفعت درون‌میدانی با کردار اقتصادی در میدان‌های روستایی و عشایری شهرستان گیلانغرب: پژوهشی در جامعه‌شناسی منفعت

دوره 27، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 339-368
یونس اکبری؛ حسین میرزایی؛ ابوعلی ودادهیر

4.

برساختی جامعه‌شناسانه از منفعت: با تأکید بر فهم بوردیویی از منفعت

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 1027-1052
یونس اکبری؛ حسین میرزایی؛ ابوعلی ودادهیر

5.

بوردیو و قدرت نمادین

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 279-294
احمد نقیب زاده؛ مجید استوار

6.

تأمّلی در روند دگرگونی میدان در شهرهای ایرانی

دوره 25، شماره 25، خرداد 1385
دکترمحمد نقی زاده

7.

تحلیل تعارضات همسایگی و برخی پیامدهای آن در شهر تهران

دوره 6، شماره 2، دی 1394، صفحه 373-390
حمزه نوذری

8.

تحلیل تکوین زیرمیدان موج نو تئاتر ایران در دو ده‌ی سی و چهل شمسی (با تکیه بر تشکیل «کارگاه نمایش» براساس نظری؟ میدان‌های پیر بوردیو)

دوره 2، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 71-100
سعید اسدی

9.

تحلیل جامعه‌شناختی بوردیویی بر شخصیت‌پردازی در سینمای ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 53-78
محمد بای؛ مرتضی واحدیان؛ بهروز محمودی بختیاری

10.

تحلیل چگونگی شکل گیری میدان تئاتر نوین عصر مشروطه ایران ( با تکیه بر وضعیت تئاتر کشور بین سال های 1280 تا 1300 شمسی بر اساس آراء پیر بوردیو)

دوره 11، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 89-106
آهو تعلیمی؛ بهروز محمودی بختیاری

11.

تحلیلی بر عادت واره های کاربران کافه ها در بلوار دانشگاهِ شهر زاهدان

دوره 11، شماره 3، آبان 1402، صفحه 39-62
مریم محمدی؛ رضا فرح بخش دقیق

12.

دیالکتیک منش و میدان در نظریه عمل پی‏یر بوردیو

دوره 30، شماره 0، اردیبهشت 1386
غلامرضا جمشیدیها

13.

ساخت عادت واره اقتصادی در میدان روستایی: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان گیلانغرب

دوره 13، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 197-221
یونس اکبری

14.

سرگذشت سیمین دانشور در میدان ادبی ایران

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 31-52
شهرام پرستش؛ ساناز قربانی

15.

مطالعه موقعیت میدان روشنفکری ایران و موضع آن در قبال فرآیند دموکراتیک‌شدن فرهنگ از انقلاب اسلامی تا 1376

دوره 23، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 143-163
مهرداد نوابخش؛ امین کرمی

16.

مقدمه ای بر صورت بندی میدان معماری معاصر ایران بر اساس" نظریه میدان" بوردیو

دوره 20، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 73-84
محمد تقی پیربابایی؛ محمد سلطان زاده

17.

منش و سبک مصرف موسیقی: مطالعه موردی جوانان شهر تهران

دوره 5، شماره 2، مهر 1389
علی شکوری؛ امیرحسین غلامزاده نطنزی

18.

ناسازی در میدان دانشگاهی و بیگانگی دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-20
علی اصغر فیروزجائیان؛ حیدر جانعلیزاده؛ بهزاد هاشمیان

19.

نخستین میدان مدرن شهر تهران بررسی دگردیسی تاریخی ـ فضایی میدان‎های کهن تهران تا دورۀ مدرن

دوره 45، شماره 4، دی 1392، صفحه 177-196
وحید قبادیان؛ محمود رضایی

20.

ویژگیهای شهرسازی در شهرهای دورة صفویه

دوره 36، شماره 0، مهر 1378
فیروز مهجورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب