1.

اندیشة فقهی ابن ابی عقیل و مکتب متکلمان متقدم امامیه

دوره 37، شماره 4، بهمن 1383
احمد پاکتچی

2.

باز پژوهش احکام ارتداد از منظر فقه امامیه

دوره 6، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 29-52
علی عسگری

3.

بازتاب روایات محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی در میراث روایی شیخ صدوق(ره)‏

دوره 56، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 399-417
فرهاد نعمتی

4.

بررسی و نقد اختلاف اشاعره با معتزله قدیم و جدید و امامیه در رابطه با حُسن و قبح عقلی و ثمره‌ی اصولی آن

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 298-287
امیر صادق تبریزی؛ جلال جلالی زاده؛ مصطفی ذوالفقار طلب

5.

تشیع و فِرق آن در الأنساب سمعانی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 239-250
سیدکمال کشیک نویس رضوی؛ عباس احمدوند

6.

درآمدی بر شناسایی جریان‌های امامیّه در عراق و ایران در سدۀ دوم و سوم هجری

دوره 44، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 121-150
سیدمحمدهادی گرامی

7.

مذهب اعتقادی بوعلی سینا

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1385
احمد بهشتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب