1.

جستاری در مبانی ولوج روح از منظر شیخ مفید

دوره 16، شماره 2، تیر 1399
فریده تاجفر؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم

2.

سقط جنین حرمت یا جواز

دوره 37، شماره 4، بهمن 1383
فریبا حاجیعلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب