1.

اثراتلاف مبیع قبل از قبض توسط شخص ثالث

دوره 44، شماره 2، تیر 1393، صفحه 241-251
سام محمدی

2.

ارزیابی انتقادی ادله فقهی «بدل حیلوله

دوره 51، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 369-385
سید مرتضی حسینی فاضل؛ محمد عادل ضیائی

3.

بررسی کلّیات احکام خیارات

دوره 44، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 117-138
عباسعلی عمید زنجانی؛ ابوالفضل احمدزاده

4.

ترهین کشتی و توثیق محمولۀ آن؛ دو رویکرد قانونی ناهمگون

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-14
محمد ابوعطا

5.

مبنای محاسبه قیمت د رکالای قیمی مقبوض به عقد فاسد ازدیدگاه محقق اول وثانی

دوره 53، شماره 0، مهر 1380
دکتر محمدرضا آقا جانی قناد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب