1.

ارزیابی عملکرد جاذب طبیعی ریشۀ زرشک در حذف کروم از محیط آبی (مطالعۀ موردی: منابع آب زیرزمینی بیرجند)

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 827-840
علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ زهرا زراعتکار

2.

التقای واکه‌ها در کردی سورانی

دوره 8، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 117-136
وحید صادقی؛ سولماز صادقی

3.

برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی و تعیین برخی عوامل تأثیرگذار بر آن در گاوهای هلشتاین ایران

دوره 41، شماره 2، تابستان 1389
محمد صاحب هنر؛ محمد مرادی شهربابک؛ سیدرضا میرائی آشتیانی؛ محمدباقر صیادنژاد

4.

بررسی حذف کروم (VI) از محلول‏‏‏ها‏ی آبی به‌وسیلۀجاذب‏‏‏ ها‏ی معدنی بر پایۀ روش تاگوچی

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 549-563
مطهره حقی؛ محمدرضا رضایی؛ سوسن صادقی؛ علی زراعتکار مقدم

5.

بلاغت حذف و ایجاز و رابطه آن با مجاز

دوره 68، شماره 0، زمستان 1379
سید رضا نجفی

6.

پربسامدترین فرایندهای واجی در زبان آلمانی

دوره 14، شماره 54، پاییز 1388
عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ سپیده عبدالکریمی

7.

تبیین تغییر تلفظ فعل‌ پی‌بستیِ /-ast/ در بافت‌های گوناگون در چارچوب نظریه بهینگی

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-40
بشیر جم

8.

حذف در قرآن و تأثیر آن در ترجمه های فارسی

دوره 70، شماره 0، زمستان 1380
عظیم عظیم پور

9.

حذف سرب و کادمیوم از محلول‌‌های آبی با استفاده از کانی‌‌های سپیولیت و زئولیت طبیعی ایران

دوره 40، شماره 1، بهار 1393، صفحه 189-198
سیده صفیه هاشمیان قهفرخی؛ احمد لندی؛ حسین خادمی؛ سعید حجتی

10.

حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله ساختاری

دوره 3، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 77-94
یادگار کریمی؛ حسن آزموده

11.

حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله همانندی و تجویز

دوره 6، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 101-120
یادگار کریمی؛ حسن آزموده

12.

دخل و تصرف در ترجمۀ فارسی رمان های معاصر انگلیسی: پژوهشی پیکره-بنیاد

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 665-690
میرسعید موسوی رضوی؛ مهدیه مشائی

13.

مطالعه علت حذف اسبهای شرکت داده شده در مسابقات ملی استقامت طی سال 1392

دوره 73، شماره 1، بهار 1397، صفحه 38-45
فریدون رضازاده؛ سید شهاب جوادی دیباور؛ احمد رضا چراغی؛ رضی ا... جعفری جوزانی

14.

مطالعه کشتارگا‌هی مورفوپاتولوژیک سم در گاوهای شیری حذفی مبتلا به لنگش

دوره 65، شماره 2، تابستان 1389
محسن نوری؛ سید محسن مرجانمهر؛ ایرج نوروزیان؛ علی رضا وجهی؛ داوود فسخودی

15.

نقش گیر اندازهای الکترون در رنگزدایی فتوکاتالیستی آبی مستقیم 71 با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم تثبیت شده بر بستر سیمانی

دوره 42، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-17
راضیه عسگری؛ بیتا آیتی

16.

همنوایی برای اقناع اصل توالی رسایی در زبان ترکی آذربایجانی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 585-602
سید محمد رضی نژاد

17.

همنوایی در ترکی آذربایجانی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 43-56
سید محمّد رضی نژاد؛ محمود بی جن خان



Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.