1.

اثر تنش کم آبی بر عملکرد کلزای بهاره

دوره 11، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 29-39
زینت حاجی هاشمی؛ غلام عباس اکبری؛ امیرحسین شیرانی راد؛ رضا امیری؛ شهریار دشتی

2.

ارزیابی تحمل به خشکی و صفات مربوط به عملکرد دانه در لاین‌های جو هاپلوئید مضاعف شده

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384
سیدعلی پیغمبری؛ بهمن یزدی‌صمدی؛ سیروس عبدمیشانی؛ احمد صرافی؛ علیرضا طالعی؛ محمد رضا قنادها

3.

بررسی مقاومت به خشکی در سه گونه مرتعی Agropyron desertorum و Stipa barbata, Agropyron cristatum

دوره 53، شماره 3، بهار 1379
علی طویلی؛ محمد جعفری؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حسین ارزانی

4.

بررسی مقاومت به خشکی در هیبریدهای دیررس تجارتی ذرت دانه ای

دوره 31، شماره 4، تابستان 1379
جعفراحمدی؛ حسن زینالی خانقاه؛ محمدعلی رستمی؛ رجب چوگان

5.

بررسی و ارزیابی صفات کمی مرتبط با مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های مصنوعی گندم دردو شرایط آبی و دیم

دوره 36، شماره 2، بهار 1384
شیوا عزیزی نیا؛ محمدرضا قنادها؛ عباسعلی زالی؛ بهمن یزدی صمدی؛ علی احمدی

6.

تجزیه ژنتیکی مقاومت به خشکی در نخود (Cicer arietinum L.) با استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها

دوره 42، شماره 1، بهار 1390، صفحه 165-182
عزت کرمی

7.

تعیین محل ژن های کنترل کننده کار آیی استفاده از آب واجزا تشکیل دهنده آن در گندم در شرایط تنش آبی

دوره 31، شماره 2، بهار 1379
عزت اله فرشادفر؛ محسن فرشادفر

8.

مطالعه ژنوتیپ‌های نخود در شرایط تنش آبی

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384
جهانبخش سوری؛ حمید دهقانی؛ سید حسین صباغ‌پور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.