1.

-

دوره 4، شماره 0، بهار 1382
Nasser Arzani

2.

Determination of karst aquifer characteristics using physicochemical parameters (A case study from west of Iran)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 293-305
Haji Karimi؛ Ezzatollah Raeisi؛ Abolfazl Rezaei

3.

Using GIS and DANP in detecting potential areas for Sinkholes

دوره 4، شماره 2، اسفند 2020
Hadi Fadaei؛ Vayghan Saeideh Sahebi؛ Rouhollah esmaili sarteshnizi؛ Neda Ghasemkhani

4.

ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان کارستی گیلانغرب با استفاده از روش EPIK و KDI

دوره 73، شماره 1، بهار 1399، صفحه 125-137
مهرنوش قدیمی؛ ساسان زنگنه تبار

5.

اکتشاف آب‌زیرزمینی کارستی با استفاده از توموگرافی مقاومت‌ویژه الکتریکی و سنجش از دور، شمال شرق خوزستان

دوره 46، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 247-264
لیلا میرزایی؛ محمدکاظم حفیظی؛ محمدعلی ریاحی

6.

بررسی اثر توسعه‌یافتگی کارست بر رفتار هیدروژئولوژیکی چشمه‌های کارستی استان کرمانشاه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 163-173
محمد رحمتی؛ حمید رضا مرادی؛ حاجی کریمی؛ خلیل جلیلی

7.

بررسی پتانسیل منابع آبی کارست پرآو-بیستون به‌عنوان منابع تأمین آب پایدار اکوسیستم‌های زاگرس

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 111-123
ساسان زنگنه‌تبار؛ مهرنوش قدیمی

8.

بررسی توسعه کارست در توده پرآو ـ بیستون با استفاده از ضرایب فرود، زمان مرگ چشمه‌ها و تحلیل نتایج ایزوتوپی و شیمیایی

دوره 41، شماره 69، پاییز 1389
مهران مقصودی؛ حاجی کریمی؛ فرشاد صفری؛ ذبیح‌الله چهارراهی

9.

بررسی وضعیت خطوارگی سازندهای کارستی حوزه‌های آبخیز مشرف به خلیج فارس

دوره 73، شماره 1، بهار 1399، صفحه 167-181
محسن فرزین؛ علی اکبر نظری سامانی؛ سعیده منبری؛ سادات فیض نیا؛ غلامعباس کاظمی

10.

پهنه‌بندی مکانی مناطق تغذیۀ آبخوان در مناطق کارستی (مطالعۀ موردی: آبخوان کارستی آژوان- بیستون استان کرمانشاه)

دوره 72، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 965-978
علی دسترنج؛ احمد نوحه گر؛ آرش ملکیان

11.

تحول کارست و نقش آن در منابع آب زیر زمینی در ناهمواریهای بیستون – پرآو (کرمانشاه )

دوره 40، شماره 0، پاییز 1380
دکتر فرج ا... محمودی؛ دکتر امجد ملکی

12.

چشم‌انداز کارست به‌مثابۀ شاخص استقراری در منطقۀ کامیاران (گذشته و اکنون)

دوره 47، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 517-531
محمد صدیق قربانی

13.

کاربرد چاه پیمایی در تعیین فشار هیدرولیکی سفره های زیرزمینی آب ناحیه کارستی قصر قمشه-جنوب غرب ایران

دوره 25، شماره 1، بهار 1378
احمد زمانی؛ احمد حسینی رچی

14.

مدل‌سازی پیشرو در روش سونداژ هسته‌ای مغناطیسی (MRS) پدیده کارست و تأثیر افزایش عمق کارستی در دو حالت اشباع و نیمه‌اشباع بر وارون‌سازی داده‌ها

دوره 39، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 49-66
امین ابراهیمی‌بردر؛ محمدکاظم حفیظی

15.

نقش تغییرات اقلیمی کواترنر در تحول ژئومورفولوژیکی فروچاله های کارستی (مطالعه موردی: ناهمواری شاهو، غرب ایران)

دوره 42، شماره 4، زمستان 1389
محمدصدیق قربانی؛ فرج اله محمودی؛ مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.