1.

رابطۀ بین بازیگری احساسی با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی با توجه به نقش تعدیلگر حمایت سرپرست در پرستاران بیمارستان‏های شهر شیراز

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 569-589
فریده انصافداران؛ عبدالزهرا نعامی؛ امین کرایی؛ نصیر داستان

2.

عوامل سازمانی مؤثر بر تعادل کار و زندگی کارکنان یک شرکت تولید قطعات خودرو

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 209-226
آریو اسدی؛ مرجان فیاضی؛ طهمورث حسنقلی‎پور یاسوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب