1.

اثبات فقهی و حقوقی قاعدۀ « لزوم حفظ نفس» در اسلام

دوره 9، شماره 3، مهر 1392، صفحه 85-114
عباسعلی سلطانی؛ فاطمه کراچیان ثانی

2.

اشاعۀ تسلیحات تهاجمی خودکار در حقوق بین‌ا‌لملل بشردوستانۀ اسلامی

دوره 19، شماره 2، تیر 1402، صفحه 161-174
اسماعیل خلیفه؛ احمد اسماعیل تبار

3.

بررسی حکم فقهی مجسمه سازی

دوره 72، شماره 0، دی 1381
رضا الهامی

4.

بررسی و نقد شبیه‌سازی انسانی از منظر فقه اسلامی (شیعه و اهل سنت)

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 795-815
علی عسگری یزدی؛ مسعود میرزایی

5.

نقد و بررسی دلیل اجماع بر حرمت مجسمه‌سازی

دوره 11، شماره 3، مهر 1394، صفحه 523-544
سیدمحمدرضا حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب