1.

بررسی بیمارگری قارچ‌های Beauveria bassiana و Lecanicillium muscarium در کاربرد هم‌زمان روی Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae)

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 31-40
حسن عسکری؛ کیمیا کوهستانی؛ مهدی ضرابی؛ احمد بغدادی

2.

برهمکنش سینرژیستی قارچ Beauveria bassiana و دو فرمولاسیون تجاری خاک دیاتومه روی لمبه گندم، Trogoderma granarium (Coleoptera: Dermestidae)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 63-76
افسانه شهبازی؛ مرضیه علیزاده؛ حمیدرضا پوریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب