1.

برری تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی به همراه مصرف مکمل آهن بر برخی ترکیبات خون دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران

دوره 26، شماره 26، شهریور 1386
دکتر عیدی علیجانی ، جمشید همتی علیجانی ، همتی

2.

تأثیر تمرینات استقامتی و مکمل آهن بر شاخص های آنمی و سیتوکروم C اکسیداز در عضلات اندام تحتانی موش های نر صحرایی

دوره 2، شماره 7، دی 1389
محمدعلی سماواتی شریف؛ علی اصغر رواسی؛ باقر مینائی؛ ابراهیم جوادی؛ محمدرضا کردی

3.

تأثیر یک دوره فعالیت شدید استقامتی بر عوامل همورئولوژیکی ورزشکاران تیم ملی سه گانه

دوره 4، شماره 15، بهمن 1391، صفحه 63-75
پروانه نظرعلی؛ سعیده سروری؛ اعظم رمضانخانی

4.

تاثیر تمرینات هیپوکسی اینتروال بر هموگلوبین ، هماتوگریت ، رتیکولوسیت ، و سلول های قرمز خون در هنرجویان پسر تربیت بدنی

دوره 22، شماره 22، دی 1383
دکتر عباسعلی کائینی؛ دکتر علیرضا علمیه؛ دکتر علی اصغر رواسی

5.

تعیین الکتروفورتیک فنوتیپهای هموکلوبین در گاوهای بالغ ایرانی

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380
دکتر علی مجابی؛ دکتر مهرداد عامری؛ دکتر تابنده شریعتی

6.

تعیین الکتروفورتیک فنوتیپ های هموگلوبین در گوسفندان بالغ ایرانی

دوره 57، شماره 4، بهمن 1381
کتر علی مجابی؛ دکتر حسین محمودی؛ دکتر تابنده شریعتی

7.

تعیین چندشکلی پروتئین‌های آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین و بررسی ارتباط آنها با برخی از صفات تولیدی در گوسفند نژاد کرمانی

دوره 43، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 131-139
زکریا قدیری؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک؛ قدرت اله رحیمی

8.

شدت شیوع کم خونی ناشی از فقر آهن دوندگان زن حرفه ای طی یک دورة تمرین پیش از فصل

دوره 39، شماره 0، اسفند 1387
امیر حسین براتی

9.

مطالعه کاتپسین‌های مرتبط با هضم هموگلوبین و ویتلین در نوزاد کنه ری پی سفالوس (بوافیلوس) آنولاتوس‌ ‌به روش زایموگرافی یک بعدی و دوبعدی

دوره 69، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 25-31
محمد طاهری؛ صدیقه نبیان؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ پرستو یوسفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب