1.

آثار تحریم فراسرزمینی آمریکا بر تعهد به همکاری در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در زمان بیماری‌های فراگیر (کووید19)

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 275-296
توکل حبیب زاده؛ مهدی پیری؛ مصطفی یکتافر

2.

بررسی تأثیر گروه‌های شیعۀ عراق بر عدم موفقیت طرح خاورمیانۀ جدید

دوره 45، شماره 3، مهر 1394، صفحه 655-677
احمد دوست محمدی؛ محمد سالم الغبان

3.

بررسی روابط اتحادیۀ اروپا و ناتو؛ چالش‌ها و فرصت‌های موجود

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 643-662
مجید بزرگمهری؛ عباس عباس پورباغابری

4.

تأثیر بحران سال 2014 اوکراین بر روابط روسیه و ایالات متحده

دوره 8، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 149-171
اکبر ولی زاده؛ سیمین شیرازی؛ حمیدرضا عزیزی

5.

حضور روسیه در خاورمیانه در دورة پوتین (احیای نفوذ روسیه در کشورهای زیر نفوذ اتحاد شوروی)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 43-62
محمد صادق کوشکی؛ ابراهیم طاهری بزی

6.

راهبرد سیاسی و امنیتی ایالات متحدة آمریکا در قبال چین ( ٢٠١٢ ـ ‌٢٠٠٨) بر اساس تئوری موازنۀ نرم

دوره 3، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 269-302
سیدمحمد طباطبایی؛ امیر قیاسی

7.

نظام حقوقی حاکم بر فیلترینگ اینترنت در ایالات متحده آمریکا

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1663-1681
سعید رستمعلی زاده؛ حامد حاجی ملا میرزایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب