1.

بررسی چگونگی تشریع اذان و اقامه از دیدگاه اهل سنّت و نقد آن

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 465-493
علیرضا هدائی؛ علی مظهر قراملکی؛ جواد سلطانی فرد

2.

بررسی سه مؤلفه سوررئالیسم در شعر محمدعلی شمس‌الدین

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 109-127
فهیمه میرزایی جابری؛ سردار اصلانی؛ سید رضا سلیمانزاده نجفی؛ حسین آقا حسینی

3.

تأثیر سوررئالیسم بر تفکر معاصر

دوره 13، شماره 50، اسفند 1387
سیدجمال موسوی شیرازی

4.

جمال یوسف در آینه خیال صائب

دوره 160، شماره 0، دی 1380
دکتر منوچهر اکبری

5.

سوررئالیسم در شعر اُنسی الحاج، مجموعه «لن»

دوره 6، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 27-48
عدنان طهماسبی؛ ادریس امینی

6.

طبایع چهارگانه و تأثیرشان در رؤیا از نگاه متکلمان

دوره 14، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 239-255
فاطمه مینایی

7.

نقدی بر بُعد تعلیمی رؤیا در حکایت «آن پادشاه‌زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود» از مثنوی با توجه به نظریۀ یونگ و فروید

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 119-138
محمدعلی خزانه‌دارلو؛ محمدکاظم یوسف‌پور؛ حسین یاسری

8.

واکاوی کارکرد "رؤیا" در سروده های ادونیس

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 1-20
ابوالحسن امین مقدسی؛ مهدیه قیصری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب