1.

بررسی تأثیر ادراک از سیرت نیکوی مدیران بر اعتماد سازمانی

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 657-674
رضا عباچیان قاسمی؛ علی نصراصفهانی؛ عباس عباس پور؛ علی‌اکبر فرهنگی

2.

فتوت، شجاعت، پهلوانی، قهرمانی و ورزش در ایران عصر صفوی

دوره 3، شماره 10، مهر 1390
حسین یزدی

3.

مبالغه و اغراق در مدایح متنّبی

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر علی محمد جمالی بهنام


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب