1.

تجلیات جمالی و جلالی و پیامدهای نظری آن در عرفان سکریان و صحویان

دوره 41، شماره 1، مهر 1388، صفحه 53-68
اکرم جودی نعمتی

2.

جلوات زیبا شناسانه خدا بر دلباختگان عارف

دوره 157، شماره 0، فروردین 1380
دکتر فاطمه طباطبایی

3.

حمد و عشق الهی

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر سید امیر محمود انوار

4.

مدح اهل بیت (ع) در دیوان بوصیری

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر ابوالحسن امین مقدسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب