1.

بازنمایی شهر در رمان‌های فارسی دهه 40

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 83-107
عباس کاظمی؛ شیرین بابازاده؛ رامتین شهبازی

2.

بازنمایی مسائل اجتماعی ایران در اسناد دیوان عدلیه اعظم، آغاز سده 14 / 20

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 193-213
شهرام یوسفی فر

3.

بررسی تحقیقات اجتماعی در جوامع رو به توسعه با تأکید بر ایران

دوره 157، شماره 0، بهار 1380
دکتر محمد تقی شیخی

4.

تحلیل روابط دولت و جامعه و نقش آن در شکل‌گیری مسائل اجتماعی و وضعیت آنومیک در جامعه

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 199-222
یونس نوربخش؛ حمید نادری

5.

تحلیل مایگان مسائل اجتماعی در «ترانه‏ های کار» زنان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 263-284
حسین محمدزاده

6.

رویکرد برنامه‌ریزی وکالتی در برنامه‌ریزی شهری (موردپژوهی: شهر سبزوار، محلۀ گلستان)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 277-301
مجتبی رفیعیان؛ شیوا آجیلیان ممتاز؛ مهدی شیری پور

7.

عدم تعادل در وضعیت ازدواج در ایران

دوره 1، شماره 5، بهار 1382
افشین جعفری مژدهی

8.

عوامل جامعه شناختی موثر بر مصرف سیگار در بین زنان و دختران شهر تهران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389
علی اصغر سعیدی؛ شکوه دیباجی فروشانی؛ سید احمد فیروزآبادی

9.

مطالعه صورت بندی مسائل و آسیب های اجتماعی در اندیشه ابن خلدون

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 97-120
علی قجری؛ غلامرضا جمشیدیها؛ زهرا محسنی فرد

10.

مطالعۀ موانع شناساندن مسائل اجتماعی به جامعه توسط سازمان‌های مردم‌نهاد با روش نظریۀ مبنایی

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 131-160
بهنام لطفی خاچکی؛ حسین ایمانی جاجرمی

11.

نقش تصویر در روایت مسائل اجتماعی ایران: گزارش یک تجربه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389
اعظم راودراد؛ کیوان کریمی؛ احمد مرادی

12.

نقش کارآفرینی اجتماعی در توسعۀ محلی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 29-58
سیداحمد فیروزآبادی؛ حمیده دباغی

13.

واکاوی ادراک جوانان از تجربه طلاق: مطالعه‌ی کیفی در شهر تهران

دوره 7، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 1-28
رسول صادقی؛ مرضیه ابراهیمی؛ نسیبه زنجریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.