1.

بررسی تاریخی قلمرو جنگلهای ایران با تأکید بر جنگلهای شمال

دوره 36، شماره 0، مهر 1378
کبری حکیمیان

2.

بررسی چگونگی سیاست‏گذاری ‏ها در فضای شهری (مورد مطالعه: شهر تهران)

دوره 53، شماره 4، دی 1400، صفحه 1543-1564
حسن کامران دستجردی

3.

بررسی مسیر تجاری شرق به غرب، بر اساس قصة مهر و ماه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 83-94
عبدالرسول خیراندیش؛ آمنه ابراهیمی

4.

بررسی نظریه‌های مورد غفلت قرار گرفته در ادبیات ژئوپلیتیک ایران

دوره 53، شماره 4، دی 1400، صفحه 1353-1374
زهرا پیشگاهی فرد؛ حسن نورعلی

5.

بررسی و نقد مبانی معرفتی مکتب پدیدارشناسی با تأکید بر علم جغرافیا

دوره 51، شماره 2، تیر 1398، صفحه 471-492
محمود واثق؛ احد محمدی؛ جواد حشمتی

6.

تحلیل انطباق مطالعات برنامه‌ریزی روستایی با چالش‌های مناطق روستایی در ایران

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 246-261
سعید نصیری زارع؛ وحید ریاحی

7.

تحلیلی دربارۀ اکوسیستم و جغرافیای طبیعی دشت‌های کرانۀ شرقی الوند و نقش آن در عدم جذب زیستگاه‌هایی از جوامع اولیۀ انسانی (مبتنی ‏بر مطالعات باستان‌شناختی)

دوره 48، شماره 4، دی 1395، صفحه 675-694
خلیل الله بیک محمدی؛ نسرین بیک محمدی؛ رضا نظری ارشد؛ مهدی حیدری

8.

تعیین طول جغرافیایی مواضع زمین براساس ماه‌گرفتگی در کتاب تحدید نهایات الأماکن بیرونی

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 157-172
فرشاد کرم زاده؛ حنیف قلندری؛ غلامحسین رحیمی

9.

ثبات و تحول در جامعه شناسی سیاسی فارابی

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387
سیدرحیم ابوالحسنی

10.

جغرافیای ایران باستان از دیدگاه بطلمیوس و موسی خورنی (بر پایه کتاب ایرانشهر اثر یوزف مارکوارت)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 15-20
محمدعلی عزت زاده

11.

جغرافیای ریاضی در نخستین آثار نجومی دورۀ اسلامی

دوره 14، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 161-174
فرشاد کرم زاده؛ حنیف قلندری؛ غلامحسین رحیمی

12.

جغرافیای سیاسی و حقوق بین‎الملل دریاها

دوره 46، شماره 2، تیر 1393، صفحه 337-360
دره میرحیدر؛ بهادر غلامی؛ فاطمه سادات میراحمدی

13.

عبدالغفار نجم‌الدوله؛ گذر از جغرافیای سنتی به نوین در دورۀ قاجاریه

دوره 15، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 107-130
فرشاد کرم زاده

14.

عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری دولت‌های دیکتاتوری- رانتیر در منطقۀ خلیج فارس

دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 203-225
بهادر زارعی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ سیدمهدی موسوی شهیدی

15.

مطالعۀ فرهنگی و جامعه‌شناختی پوشاک سنتی زنان کنارۀ دریای جنوب ایران (بوشهر، هرمزگان و خوزستان)

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 185-207
سیده راضیه یاسینی

16.

مفهوم زمان و نمادهای آن در جغرافیا

دوره 157، شماره 0، فروردین 1380
دکتر ابراهیم مقیمی

17.

نقد مبانی معرفتی مکتب پوزیتیویسم با تأکید بر علم جغرافیا

دوره 52، شماره 2، تیر 1399، صفحه 733-758
محمود واثق؛ احد محمدی

18.

نقش جغرافیدانان مسلمان ایرانی در توسعه علم جغرافیا

دوره 39، شماره 7، شهریور 1386
حسن رضا رفیعی

19.

واکاوی ریشه‌های تداوم در سیاست خارجی فدراسیون روسیه در دورۀ پوتین

دوره 11، شماره 2، مهر 1397، صفحه 513-529
اکبر ولی‌زاده؛ شیوا علی‌زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب