1.

ارائه استراتژی ترکیبی مدل‌سازی گسل‌ها به‌روش چند نشانگری در داده‌های لرزه‌ای سه‌بعدی در یکی از میادین خلیج فارس

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 81-96
ایمان صمدی؛ معصومه کردی؛ مهرداد سلیمانی‌ منفرد؛ امیر احمدی

2.

ارائه روشی برای کمی سازی تغییرات آشفتگی مکانی بر پایه سنجه‌های سیمای سرزمین (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده ارسباران در دوره زمانی1369- 1393)

دوره 73، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 397-409
وحید نصیری؛ ماهان قربانی؛ علی اصغر درویش صفت

3.

الگوی تنوع گونه‌ای در ارتباط با تغییرات ارتفاعی و چرای دام در منطقۀ حفاظت شدۀ هفتاد قله، اراک

دوره 72، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1075-1091
حمید رضا میرداودی؛ یونس عصری؛ غلامرضا گودرزی؛ علی فرمهینی

4.

بررسی تأثیر حاشیه بر غنا و فراوانی جامعۀ پرندگان در اثر طبیعی ملی خشکه‏داران

دوره 68، شماره 3، آبان 1394، صفحه 353-361
مونا اسماعیل پور؛ محمد کابلی؛ محمود کرمی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ آزیتا فراشی

5.

تحلیل جامعه ‏شناختی پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران استان لرستان)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 49-76
فیروز امرایی؛ سیدنجم الدین موسوی؛ رضا سپهوند؛ امیرهوشنگ نظرپوری

6.

تغییرات در استراتژی گیاهان در زیستگاه‌های شور کویر میقان با توجه به تئوری CSR، اراک

دوره 72، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 569-585
حمید رضا میرداودی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جمزاد؛ علی فرمهینی

7.

تنوع و غنا بانک بذر خاک پس از توقف زراعت در رویشگاه بوته زار و علفزار در مراتع نیمه استپی استان چهار محال و بختیاری

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 649-661
الهه فهیمی پور؛ جمشید قربانی؛ قدرت الله حیدری

8.

راهکارهای مقابله با بحران‌های اجتماعی-اقتصادی در باشگاه‌های فوتبال

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 341-324
ژاله معماری؛ آزاده عمرانی؛ عباس رضایی پندری

9.

شناسایی و مدل‎سازی عوامل تأثیرگذار بر آشفتگی رفتاری در مدیران بازاریابی صنعتی؛ بهره‎گیری از نظریه داده بنیاد

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 179-200
میثم شفیعی رودپشتی؛ محمد زارعیان؛ حسن زارعی متین؛ منیژه فیروزی

10.

طراحی مدل آشفتگی ـ پویایی توسعه بهره‌وری منابع انسانی صنعت نفت ایران

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 309-338
محمدرضا مهرگان؛ مهناز حسین زاده؛ نیما ربیعی سروندی

11.

مروری بر اندرکنش هیدرودینامیک جریان و زندگی آبزیان در جریان‌ آشفته رودخانه‌ها

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 83-104
محمدرضا مجدزاده طباطبائی؛ علی مریدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب