1.

امکان سنجی شرکت فاعل و تارک فعل در وقوع جرم

دوره 4، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 65-84
مجید قورچی بیگی؛ سید حمید حسینی

2.

امکان سنجی مسئولیت کیفری اصحاب رسانه در خودکشی نوجوانان

دوره 49، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 311-330
مهرنوش ابوذری

3.

تبیین قاعده درأ در حقوق کیفری ایران و نهاد معادل آن در حقوق آمریکا

دوره 51، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 459-474
هادی رهبری؛ سید مصطفی محقق داماد

4.

تحلیل شرط سنی مسئولیت کیفری مبتنی بر اندیشۀ فایده گرایی و سزاگرایی

دوره 53، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 166-143
محسن برهانی؛ اقبال محمدی

5.

تفسیر «تمکن مالی» عاقله در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر مبانی فقهی

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 691-710
جواد ریاحی

6.

جستاری در مسئولیت کیفری انتقال بیماری‌های مسری از طریق پیوند عضو

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 711-726
یونس مصباح؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم

7.

جنون به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان

دوره 6، شماره 2، مهر 1394، صفحه 491-517
سید محمد حسینی؛ امیر اعتمادی

8.

سیر تحول مفهوم مسئولیت کیفری قبل از قرن هجده میلادی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 109-127
آرمین علیمردانی؛ مصطفی واحدی؛ محمدرضا بهروزی

9.

قلمرو مسئولیت اشخاص در فرض سرایت جنایت

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 429-450
محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی؛ محمد محسنی دهکلانی

10.

مبانی فقهی مشروعیتِ مسئولیت کیفریِ نقض تعهدِ مقابلۀ با خطر

دوره 18، شماره 4، دی 1401، صفحه 951-974
اردوان ارژنگ؛ حمید روستائی صدرآبادی؛ فائزه نظیری

11.

مسئولیت کیفری بین المللی ناشی از حمایت از تروریسم با تأکید بر مسئولیت مقامات عالی رتبه سیاسی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 219-242
محسن رهامی؛ سیدمحمدرضا موسوی فرد؛ راحله سیدمرتضی حسینی

12.

نگاهی به زوایای حقوق بین‌الملل کیفری دربارۀ آلودگی نفتی ناشی از کشتی

دوره 6، شماره 2، مهر 1399، صفحه 247-263
مصطفی تقی زاده انصاری؛ فائزه زواره طباطبایی

13.

«نگرشی تحلیلی و انتقادی بر اقدامات تأمینی و سازوکارهای پیشگیرانه در حقوق مسئولیت مدنی ایران»

دوره 51، شماره 2، تیر 1400، صفحه 375-392
سیدعطا قیصری؛ مرتضی یوسف زاده؛ محمدرضا محمدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب