1.

اثربخشی برنامة فرزندپروری مثبت بر ارتباط مادران با کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 43-58
سعید حسن زاده؛ علی مساح

2.

اثربخشی قصه درمانی بر بهبود مهارت‌های ارتباطی و تعاملات اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم

دوره 7، شماره 2، تیر 1395، صفحه 81-104

3.

ادراک ویژۀ عمل در شرایط متفاوت کانون توجه در کودکان اوتیسمی

دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 55-68
استیره حسنی؛ علی حیرانی؛ ایوب صباغی

4.

تأثیر برنامۀ حرکتی پیشرونده بر بهبود مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به اوتیسم

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 343-357
فاطمه شهیدی زندی؛ بهروز گل محمدی؛ حکیمه اکبری

5.

تأثیر تمرینHIIT بر پیامدهای سلامت روان (بیومارکرها، انتقال دهنده های عصبی و پرسشنامه های خود گزارش شده) و زمان واکنش کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

دوره 1403، اردیبهشت، اردیبهشت 1403
شهزاد طهماسبی بروجنی؛ سیما دست آموز؛ محمدحسین دارستانی فراهانی؛ مینا حسنی؛ ساناز دست آموز؛ ناهید سراحیان؛ سیداحمد حسینی؛ معصومه کردنائیج

6.

تأثیر تمرینات توپ سوئیسی بر بهبود کارکرد حسی- حرکتی سه پسر اوتیستیک، پژوهش موردی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 15-37
زهرا ملاکریمی؛ احمدرضا موحدی؛ سید محمد مرندی؛ فاطمه بهرامی

7.

تأثیر یک دوره بازی‌های ویدئویی فعال بر یادگیری مهارت پرتاب دارت در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 183-197
نیلوفر جعفری گندمانی؛ رسول عابدان زاده؛ اسماعیل صائمی

8.

تاثیر تمرینات یکپارچگی حسی–حرکتی با کمک والد مورد علاقه بر تعادل کودکان اوتیسم

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 413-428
راضیه شاکرمی؛ احمد نیک روان؛ فاطمه رضایی

9.

طراحی برنامۀ آموزش کارکردهای اجرایی و بررسی میزان اثربخشی آن بر ارتقای همدلی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 227-245
فرهاد غدیری؛ اسماعیل سلیمانی

10.

طراحی بسته سیاستی حمایت از تنوع عصبی در محیط کار؛ مطالعه‌ای درباره افراد اوتیسم در ایران

دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 69-78
فاطمه حاج کریمی؛ رضا طهماسبی؛ سیدمهدی الوانی؛ ابوالفضل گائینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب