1.

«بررسی مقاومت سیاهان آمریکا علیه گفتمان مسلط در رمان آبی‌ترین چشم موریسون» (از دیدگاه نوتاریخی‌باوری و مادی‌گرایی فرهنگی)

دوره 16، شماره 61، فروردین 1390، صفحه 61-75
سجاد قیطاسی؛ علی حسن سهراب نژاد

2.

پژوهشی در بنیان‌های فلسفی مفهوم هژمونی: لاکلاو، دریدا و امکانی‌بودن صورت‌بندی‌های گفتمانی

دوره 16، شماره 1، تیر 1397، صفحه 1-16
علی بندرریگی‌زاده؛ جهانگیر جهانگیری

3.

تحلیل سیاست خارجی روسیه در قفقاز جنوبی بر پایۀ‌ ژنوژئوپلیتیک

دوره 13، شماره 2، مهر 1399، صفحه 645-664
الهه کولایی؛ میثم هادی پور

4.

تحلیل گفتمان انتقادی و کاربرد آن در پژوهشهای علم اطلاعرسانی

دوره 47، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 5-26
مهدی شقاقی؛ غلامرضا فدائی

5.

تصاعد بحران امنیتی در دوران عملیات پیشدستانه در عراق

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
حسین خلیلی

6.

تفکرات پسااستعماری در اشعار محمد فیتوری و لنگستون هیوز

دوره 25، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 317-342
امیر مقدم متقی؛ مولود خوانچه زرد؛ مسعود باوان پوری

7.

رقابت قدرت‌های بزرگ و تداوم دشمنی در روابط ایران و ‌‌امریکا

دوره 51، شماره 3، آذر 1400، صفحه 837-813
سعیده لطفیان؛ مهدی فقیه

8.

زنان و سریال‌های تلویزیونی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1385
تقی آزاد ارمکی؛ جمال محمدی

9.

سوژه و قدرت: تحلیل چگونگی شکل گیری ذهنیت در مطالعات فرهنگی

دوره 27، شماره 27، فروردین 1385
تقی آزاد ارمکی؛ محمد رضایی

10.

فیلم، معنا و تحول در فرهنگ سیاسی

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 151-165
سید مجید حسینی

11.

نظریه ثبات هژمونیک و بحران در نظام اقتصاد جهانی

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 143-160
احمد ساعی؛ قاسم ترابی

12.

نظریه گفتمان لاکلا و موفه ابزاری کارآمد در فهم و تبیین پدیده های سیاسی

دوره 39، شماره 3، مهر 1388
محمدسالار کسرایی؛ علی پوزش شیرازیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب