1.

ارزیابی کیفی نقش فضاهای سبز شهری و بهینه سازی استفاده شهر وندان از آن در شهر کرد

دوره 33، شماره 44، اسفند 1386
جمال محمدی؛ مصطفی محمدی ده چشمه؛ منصور ابافت یگانه

2.

بررسی مشکلات و موانع باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهرستان شهرکرد

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 53-67
ابوالفضل فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ سیده طاهره درخشنده قهفرخی

3.

برنامه‌ریزی راهبردی به‌منظور توانمندسازی محله‌های دارای فقر شهری (مطالعۀ موردی: شهرکرد)

دوره 51، شماره 4، دی 1398، صفحه 1033-1049
احمد زنگانه؛ سعید یوسفی بابادی؛ طاهر پریزادی

4.

تبدیل شلمزار به شهر و نقش‌آفرینی آن در توسعه روستاهای پیرامون مطالعه موردی: بخش کیار- شهرستان شهرکرد 1

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 49-75
محمدحسن ضیاءتوانا؛ خدیجه شریفی

5.

تحلیلی براثرگذاری ابعاد مدیریت شهری بر شاخص‌های زیست‌پذیری شهری (مطالعۀ موردی: شهر شهرکرد)

دوره 52، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1055-1069
پژمان محمدی؛ یوسفعلی زیاری؛ علی توکلان

6.

تدوین ضوابط طراحی شهری بر مبنای شناخت و مقایسه الگوهای رفتاری با تاکید بر نقش اقلیم در فضاهای شهری در دو اقلیم سرد و کوهستانی و گرم و مرطوب جنوبی(نمونه موردی شهرکرد و بوشهر)

دوره 42، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 151-168
سید حسین بحرینی؛ ارش اقاکریمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب