1.

ار‌زیابی تغییرات مرفومتری و هیستومتری کلیه در موش‌های مواجه شده با فنول در یک مطالعه تجربی کوتاه مدت ‌ ‌

دوره 64، شماره 4، دی 1388
علی لویی منفرد؛ زهرا طوطیان؛ سیمین فاضلی پور

2.

بررسی هیستولوژیک وهیستومتریک کالباس های حرارت دیده

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1376
دکتر نوردهر رکنی؛ دکتر مریم رضائیان؛ دکتر ارمغان دیانی دردشتی

3.

مطالعه مورفولوژی وهیستومتری غده فوق کلیه سالم در گوسفند لری – بختیاری

دوره 61، شماره 2، مرداد 1385
دکتر احمد علی محمدپور

4.

مطالعه مورفومتریک بیضه و هیستومتریک لوله‌های اسپرم ساز در شترمرغ‌های مواجهه شده با کوآنزیم 10Q

دوره 68، شماره 4، دی 1392، صفحه 349-357
نیما وزیر؛ مسعود ادیب مرادی؛ پرویز تاجیک؛ مریم رضائیان؛ وهاب باباپور؛ یوسف باغچغی

5.

مطالعه هیستولوژی و هیستومتری دوازدهه موشهای مصرف کننده آسپارتام

دوره 71، شماره 2، تیر 1395، صفحه 205-210
ریحانه هوشمند عباسی؛ زهرا طوطیان؛ محمدتقی شیبانی؛ سیمین فاضلی پور؛ حسین لیمویی

6.

مورفومتری و هیستومتری بیضه موش سوری تیمارشده با فنل خالص

دوره 67، شماره 3، مهر 1391، صفحه 279-284
زهرا طوطیان؛ نادر گودرزی؛ سیمین فاضلی پور؛ جمیله سالار آملی؛ علیرضا باهنر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب