1.

بررسی اثرات سویه و تغذیه بر روی رشد قلب و ریه در جوجه های لاین گوشتی آرین و ارتباط آن با عارضه آسیت

دوره 58، شماره 2، مرداد 1382
دکتر اردشیر محیط؛ دکتر سید مهدی میر سلیمی؛ دکتر محمد علی کمالی؛ دکتر محمد امیر کریمی ترشیزی؛ دکتر شعبان رحیمی

2.

تعیین سویه کیست‌های هیداتید گوسفندان و بزهای کشتار شده در کشتارگاه بیرجند با روش‌های مورفولوژیکی و مولکولی با استفاده از ژن ITS1

دوره 76، شماره 2، تیر 1400، صفحه 146-153
سوسن انصاری؛ حسن برجی؛ ابوالقاسم نقیبی

3.

دوشکلی جنسی در پاسخ ایمنی سلولی و خونی دو‌سویه از طیور تجاری لاین آرین و بومی آذربایجان غربی

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 367-374
علی مقصودی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ علی اکبر مسعودی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی

4.

مقایسه عملکرد، صفات لاشه، کیفیت گوشت و فراسنجه‏ های خونی جوجه های گوشتی سویه آرین و راس

دوره 25، شماره 3، مهر 1402، صفحه 281-293
فرهاد صمدیان؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ علیرضا ایوک پور

5.

ویژگی‌های بیولوژیکی و مولکولی چهار جدایه ویروس وای سیب‌زمینی (PVY) براساس بخشی از ناحیه ژنی رمزکننده پروتئین پوششی

دوره 54، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 349-371
پرستو پورشریفی؛ اکبر دیزجی؛ پریسا شریفی نظام آباد؛ مینا کوهی حبیبی؛ هادی خاطری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب