1.

آوا و آهنگ از منظر اسلام

دوره 1، شماره 1، فروردین 1384
سیدمحمد شفیعى مازندرانى

2.

پیش بینی نشانه های اختلال وسواس فکری- عملی بر اساس دشواری تنظیم هیجان، تکانشوری و خشم

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 29-49

3.

تاثیر واسطه‌ای اعتماد به خود و خودکارآمدی ورزشی بر رابطه بین ابعاد خشم و مهار خشم با عملکرد ورزشی

دوره 1، شماره 1، آذر 1389، صفحه 57-72

4.

تبیین انعطاف‌پذیری نورونی از نگرۀ تجویز قرآن به مناسک عبادی و بازتاب آن در اشتدادپذیری ایمان

دوره 19، شماره 2، تیر 1401، صفحه 151-175
مهرناز باشی زاده مقدم؛ علی راد؛ احمد کریمی

5.

تهیه هنجار مقدماتی بار هیجانی واژگان فارسی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 41-71

6.

خشونت در فوتبال قابل پیشگری است

دوره 19، شماره 19، تیر 1381
محمد جهانفر

7.

رابطة بین نشخوار خشم و پرخاشگری در ورزشکاران رشته های منتخب ملی

دوره 2، شماره 3، مهر 1389
محمدعلی بشارت؛ سیده اسماء حسینی

8.

عوامل روانشناختی خطرساز در ایجاد مشکلات سلامت ورزشکاران حرفه ای

دوره 5، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 1-15

9.

مکانیزم"وال سال وا " وتاثیر آن بربیان بازیگر

دوره 18، 2 (پاییز و زمستان1392)، دی 1392، صفحه 5-12
صادق صفائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب