1.

ارزیابی جایگاه هنر به عنوان شرط فلسفۀ آلن بدیو

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-20
علیرضا اسمعیل زاده برزی

2.

پژوهشی بر عنصر پیرنگ

دوره 11، شماره 33، پاییز 1385
علی عباسی

3.

چگونه اسطوره‌ها به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل می‌شوند؛ تحلیل اجتماعی اسطوره‌ها در قالب تقابل دوتایی فرصت/تهدید

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-23
احمد نادری؛ مانی کلانی

4.

ساختار آزادی: سیستم یا فوگ؟

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-51
زکیه آزادانی

5.

معانی متفاوت سوژه در فلسفه ی آلن بدیو

دوره 43، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-20
علیرضا اسمعیل زاده برزی؛ احمد علی حیدری

6.

یه حبه قند: بازآفرینی دیالکتیک رخداد و روزمرگی در حیات اجتماعی

دوره 8، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-23
جمال محمدی

7.

واکاوی نسبت مدرنیته با تکوین جهانِ نارخداد از منظر فلسفه هایدگر

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 45-60
علی رسولی؛ مهدی حسین زاده یزدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.