1.

ارزیابی جایگاه هنر به عنوان شرط فلسفۀ آلن بدیو

دوره 18، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-20
علیرضا اسمعیل زاده برزی

2.

پژوهشی بر عنصر پیرنگ

دوره 11، شماره 33، مهر 1385
علی عباسی

3.

چگونه اسطوره‌ها به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل می‌شوند؛ تحلیل اجتماعی اسطوره‌ها در قالب تقابل دوتایی فرصت/تهدید

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-23
احمد نادری؛ مانی کلانی

4.

ساختار آزادی: سیستم یا فوگ؟

دوره 17، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 41-51
زکیه آزادانی

5.

معانی متفاوت سوژه در فلسفه ی آلن بدیو

دوره 13، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-20
علیرضا اسمعیل زاده برزی؛ احمد علی حیدری

6.

یه حبه قند: بازآفرینی دیالکتیک رخداد و روزمرگی در حیات اجتماعی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-23
جمال محمدی

7.

واکاوی نسبت مدرنیته با تکوین جهانِ نارخداد از منظر فلسفه هایدگر

دوره 15، شماره 2، دی 1396، صفحه 45-60
علی رسولی؛ مهدی حسین زاده یزدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب