1.

بررسی تاریخی تغییرات کتاب‌های درسی تاریخ طبیعی مدارس با تأکید بر موضوع تکامل جانوران و انسان از دورۀ قاجاریه تا کنون

دوره 20، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 31-65
محمد معصومی

2.

بررسی و نقد اخلاق تکاملی توصیفی و اخلاق تجربی

دوره 12، شماره 4، دی 1394، صفحه 737-768
فرح رامین

3.

علمای شیعه و استفاده از علوم جدید برای تبلیغ دین در دوران قاجار: تفسیر و تأویل متن مقدس نزد محمدحسین کاشف الغطاء

دوره 20، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 67-91
امیرمحمد گمینی

4.

هستی‌شناسی نظریۀ تکامل: رویکردی تحلیلی-تاریخی به مدل‌های انتزاعی تکامل؛ موردکاوی تکامل فرهنگی

دوره 16، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 173-199
حامد بیکران بهشت

5.

وجوه شباهت عیسی با آدم براساس تحلیل مفاهیم کلیدی در نظام آیات آفرینش انسان

دوره 51، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 67-87
فرزانه روحانی مشهدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب