1.

ارائه مدل مفهومی برای حق به شهر زنان و تحلیل ساختار علّی آن در شهر اهواز

دوره 11، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 153-173
مریم آزادبخت؛ مجتبی جهانی فر

2.

بررسی نقش حق به شهر بر احساس تعلق در میان گروه‌های جنسیتی (مطالعۀ موردی: فضاهای عمومی ارومیه)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-19
محمدرضا پورمحمدی؛ شهریور روستایی؛ پخشان خضرنژاد

3.

بررسی و تحلیل متغیرهای حق به سلامت شهری (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد)

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 285-309
محمد احمدی؛ حسین حاتمی‌نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت‌الله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی

4.

پایش نظریه حق به شهر در بازتولید فضای شهر دوستدار سالمند (مطالعه موردی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان)

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 195-212
محمد تقی حیدری؛ شهرام محمدی؛ مریم رحمانی

5.

پردازش فلسفی- مفهومی حق به شهر از منظر مدیریت شهری

دوره 52، شماره 4، دی 1399، صفحه 1235-1255
افشین متقی؛ حسین طلا؛ آرش قربانی سپهر

6.

تبیین مولفه‌هاب مطلوبیت فضای شهری در تحقق حق به شهر ( مطالعه موردی: ارومیه)

دوره 55، شماره 3، آبان 1402، صفحه 21-45
محمدتقی حیدری؛ محمد رسولی؛ زانیار شریفی؛ سعید محرمی

7.

تحلیل آثار سیاست‌های جهانی بر غیررسمی‌شدن فضای شهری (مطالعه موردی: کشورهای جنوب)

دوره 51، شماره 3، مهر 1398، صفحه 531-550
محمد سلیمانی؛ ابوالفضل مشکینی؛ محمد شیخی؛ الهام امیرحاجلو

8.

تحلیل تطبیقی سرزندگی شهری در محلات قدیم و جدید با رویکرد حق به شهر مطالعه موردی: محلات شهر یزد

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 29-51
علی حسینی؛ زهره فنی؛ علی مومنی

9.

تحلیل مولفه های ارتقاء کیفیت فضاهای شهری برای کودکان با رویکرد حق به شهر (مطالعه موردی: منطقه 12 کلان شهر تهران)

دوره 54، شماره 4، دی 1401، صفحه 1491-1509
زهرا تمجیدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ فرح حبیب

10.

حق به شهر؛ شهر موجود و شهر مطلوب آنچه که هست و آنچه که باید باشد

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 9-30
سید محسن حبیبی؛ مریم امیری

11.

حق به شهر و امکان شناسایی آن در نظام حقوقی ایران

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 163-183
سید احمد حبیب نژاد؛ احمد خسروی

12.

مسکن مهر و حق به شهر جماعت‌های جدید: مطالعۀ موردی پروژۀ پرند

دوره 7، شماره 2، مهر 1394، صفحه 241-258
پویا علاءالدینی؛ مریم جمشیدی نسبسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب