1.

بررسی تاریخی قلمرو جنگلهای ایران با تأکید بر جنگلهای شمال

دوره 36، شماره 0، پاییز 1378
کبری حکیمیان

2.

تحلیل بصری نقشه‌های جغرافی دوره اسلامی (موردپژوهی نسخه‌خطی‌المسالک و الممالک موجود در کتاب‌خانه و موزۀ ملی مَلِک)

دوره 47، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 125-148
ساره ملکی گیساوندانی؛ حسنعلی پورمند

3.

تصحیح و شرح باب فی معرفة سمت القبلة لابی‌ریحان البیرونی (د.440 ق)

دوره 4، شماره 1، بهار 1385
unknown

4.

فهم نقشۀ سیاسی از منظر قدرت/ دانش

دوره 49، شماره 1، بهار 1396، صفحه 185-202
مرجان بدیعی ازنداهی؛ رسول افضلی؛ علی امیری

5.

کالبد شکافی نقشه جغرافیایی و نقش آن در اعمال قدرت و القاء سیاست

دوره 40، شماره 1، پاییز 1389
دره میرحیدر؛ حسین حمیدی نیا

6.

نقش جغرافیدانان مسلمان ایرانی در توسعه علم جغرافیا

دوره 39، شماره 7، تابستان 1386
حسن رضا رفیعی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.