1.

بررسی تاریخی قلمرو جنگلهای ایران با تأکید بر جنگلهای شمال

دوره 36، شماره 0، مهر 1378
کبری حکیمیان

2.

بررسی روند تغییرات کاربری اراضی کشاورزی شهرستان شهریار با استفاده از سنجش از راه دور وGIS

دوره 76، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 659-674
امیر معمارزاده کیانی؛ فرزاد دانشور فتاح

3.

تحلیل بصری نقشه‌های جغرافی دوره اسلامی (موردپژوهی نسخه‌خطی‌المسالک و الممالک موجود در کتاب‌خانه و موزۀ ملی مَلِک)

دوره 47، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 125-148
ساره ملکی گیساوندانی؛ حسنعلی پورمند

4.

تصحیح و شرح باب فی معرفة سمت القبلة لابی‌ریحان البیرونی (د.440 ق)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1385
unknown

5.

فهم نقشۀ سیاسی از منظر قدرت/ دانش

دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 185-202
مرجان بدیعی ازنداهی؛ رسول افضلی؛ علی امیری

6.

کالبد شکافی نقشه جغرافیایی و نقش آن در اعمال قدرت و القاء سیاست

دوره 40، شماره 1، مهر 1389
دره میرحیدر؛ حسین حمیدی نیا

7.

نقش جغرافیدانان مسلمان ایرانی در توسعه علم جغرافیا

دوره 39، شماره 7، شهریور 1386
حسن رضا رفیعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب