1.

ارائه مدل عوامل مؤثر بر استفاده از وب‌سایت‌های ورزشی

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 321-337
سردار محمدی؛ علی قائدی

2.

الاهیات سیاسی و امر استثناء (کارل اشمیت و مسأله‌ی حاکمیت)

دوره 14، شماره 1، تیر 1395، صفحه 33-49
احمدعلی حیدری؛ رضا کاوندی

3.

تحلیل عوامل مؤثر در تصمیم به مهاجرت روستاییان در قلمرو جغرافیای رفتاری (مورد مطالعه: دهستان سینا، شهرستان ورزقان)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 42-57
محسن آقایاری هیر؛ حسین کریم زاده؛ عقیل خالقی

4.

تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 83-104
مجید غمامی؛ حسین اسماعیلی

5.

درآمدی بر رابطه ساحت زیستی و ساحت شناختی سیاستگذار: مغز، ذهن و تصمیم

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 33-57
حمید بهلولی؛ مصطفی غفاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب