1.

تبیین رابطۀ تنوع‌بخشی فعالیت‌های اقتصادی و توسعۀ پایدار روستایی مطالعۀ موردی: شهرستان مشهد

دوره 5، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 237-262
مریم قاسمی؛ جعفر جوان

2.

تنگناهای توسعه فیزیکی- سکونتی در روستاهای درّه ای غرب شهرستان مشهد

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386
سید حسن مطیعی لنگرودی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ حمکت شاهی اردبیلی؛ منصور رضاعلی

3.

شناسایی مهم‌ترین اثرات مهاجرت انفرادی مردان سرپرست خانوار بر زنان روستایی (موردمطالعه: شهرستان مشهد)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 58-71
آتنا وطن خواه نوغانی؛ مریم قاسمی؛ جعفر جوان

4.

مدل سازی مفهومی چالش های فراروی تفکیک اراضی روستایی با استفاده از تئوری بنیانی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مشهد)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 81-111
طاهره صادقلو؛ آیدا صدرالسادات؛ زری افشار

5.

واکاوی پیامدهای مهاجرت مردان بر وضعیت زنان جامانده در نواحی روستایی (مطالعة موردی: شهرستان مشهد)

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 413-438
آتنا وطن‌خواه نوغانی؛ مریم قاسمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب