1.

تبیین رابطۀ تنوع‌بخشی فعالیت‌های اقتصادی و توسعۀ پایدار روستایی مطالعۀ موردی: شهرستان مشهد

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 237-262
مریم قاسمی؛ جعفر جوان

2.

تنگناهای توسعه فیزیکی- سکونتی در روستاهای درّه ای غرب شهرستان مشهد

دوره 38، شماره 1، بهار 1386
سید حسن مطیعی لنگرودی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ حمکت شاهی اردبیلی؛ منصور رضاعلی

3.

شناسایی مهم‌ترین اثرات مهاجرت انفرادی مردان سرپرست خانوار بر زنان روستایی (موردمطالعه: شهرستان مشهد)

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 58-71
آتنا وطن خواه نوغانی؛ مریم قاسمی؛ جعفر جوان

4.

مدل سازی مفهومی چالش های فراروی تفکیک اراضی روستایی با استفاده از تئوری بنیانی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مشهد)

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 81-111
طاهره صادقلو؛ آیدا صدرالسادات؛ زری افشار

5.

واکاوی پیامدهای مهاجرت مردان بر وضعیت زنان جامانده در نواحی روستایی (مطالعة موردی: شهرستان مشهد)

دوره 17، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 413-438
آتنا وطن‌خواه نوغانی؛ مریم قاسمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.