1.

ارزیابی فراوانی آللی مطلوب ژن عمده تحت تداخل و نبود تداخل نسل: مطالعهای مبتنی بر شبیهسازی

دوره 55، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 71-79
میثم لطیفی؛ یوسف نادری

2.

استفاده از مؤلفه‌های اصلی ماتریس ضرایب تابعیت تصادفی جهت تغییر ژنتیکی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران

دوره 43، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 123-130
حسین مهربان؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ سیدرضا میرایی آشتیانی؛ حسن مهربانی یگانه؛ ونولیا ایبانز اسکریچ

3.

انتخاب غیرمستقیم ذرت(Zea mays L.) با استفاده از شاخصهای انتخاب به منظور افزایش عملکرد دانه

دوره 35، شماره 1، فروردین 1383
محمد مدرسی؛ منوچهر خردنام؛ محمدتقی آساد

4.

برآورد روند ژنتیکی و محیطی صفات رشد در یک گله از گوسفندان نژاد کردی

دوره 38، شماره 3، آذر 1386
امیر رشیدی؛ حسین آخشی

5.

بررسی تحمل و سازگاری به تنش خشکی در توده‌های گشنیز (Coriandrum sativum L.) بومی ایران

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 317-327
پیمان عینی زاده؛ حمید دهقانی؛ مصطفی خدادادی

6.

بررسی روند تغییرات صفات مهم زراعی و عملکرد دانه در توده‌های بومی و ارقام زراعی گندم در طی چند دهه گذشته در ایران

دوره 49، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 125-136
هادی علی پور؛ محمدرضا بی همتا؛ ولی اله محمدی؛ سیدعلی پیغمبری

7.

بررسی شاخص‌های انتخاب در ارقام برنج

دوره 38، شماره 2، آذر 1386
ابوذر ابوذری گزافرودی؛ بابک ربیعی؛ رحیم هنرنژاد؛ صادق پورمرادی

8.

تأثیر ناقص‌بودن شجرۀ پدری بر پیش‌بینی ارزش‌های اصلاحی و برآورد روند ژنتیکی صفات وزن ازشیرگیری و افزایش وزن روزانه در گوسفند

دوره 45، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 135-141
مختارعلی عباسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب