1.

اثر قارچ بیمارگر حشرات، Beauveria bassiana بر واکنش تابعی و تولید‌مثل زنبور پارازیتویید Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidae)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 43-52
مریم راشکی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ حسین اللهیاری؛ اصغر شیروانی؛ الهام رضوان نژاد؛ ژاک فن آلفن

2.

بررسی پویایی جمعیت Orius laevigatus روی لوبیاسبز و گل جعفری به عنوان گیاهان حامل در کاشت توت‌فرنگی گلخانه‌ای

دوره 9، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 16-28
مونا کردستانی؛ کامران مهدیان؛ ولی اله بنی عامری؛ عزیز شیخی گرجان

3.

تأثیر رقم‌های مختلف گوجه‌فرنگی بر تنوع گونه‌ای و فعالیت دشمنان طبیعی Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae). در شرایط مزرعه‌ای استان اردبیل، ایران

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 31-42
سید علی اصغر فتحی

4.

تأثیر گیاه میزبان بر کشندگی قارچ Beauveria bassiana روی کنه تارتن دولکه‌ای، Tetranychus urticae و سن شکارگر Orius niger

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 129-138
علی اصغر کوثری؛ احد صحراگرد؛ رضا طلایی حسنلویی

5.

تغییرات جمعیت شته‌های کلزا، زیست‌شناسی گونه شته خردل Lipaphis erysimi Kalt. و کارآیی دشمنان طبیعی آن در مزارع کلزای خوزستان

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389
یداله خواجه زاده؛ سید حسن ملکشی؛ علی اکبر کیهانیان

6.

زیست شناسی شب پره برگخوار فرفیونSimyra dentinosa (Lep., Noctuidae) و شناسایی پارازیتوئیدهای آن در ارومیه

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384
یونس کریمپور؛ یعقوب فتحی پور؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی‌پور

7.

کاربرد همزمان کفشدوزک Hippodamia variegata و پشه شته¬خوار Aphidoletes aphidimyza روی شته جالیز Aphis gossypii

دوره 1، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 87-94
نازنین حاتمی؛ حسین اللهیاری؛ مجتبی حسینی

8.

گرایش‌های دمایی زنبور OoencyrusfecundusFerriere&Voegele (Hym.: Encyrtidae) پارازیتویید تخم سن‌گندم

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-6
سجاد احمدپور؛ شهزاد ایرانی پور؛ شهریار عسگری

9.

واکنش تابعی حشرات کامل کفشدوزک Oenopia conglobata (L.) نسبت به تراکم‌های مختلف شته Schizaphis graminum (Rondani)

دوره 7، شماره 2، آذر 1397، صفحه 147-151
مریم پهلوان یلی؛ مریم بزرگ امیر کلائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب