1.

اثرات غلظت های زیرکشندگی قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae روی فراسنجه های تولیدمثلی Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)

دوره 7، شماره 2، آذر 1397، صفحه 129-139
مریم علی خانی؛ سید علی صفوی؛ شهزاد ایرانی پور

2.

تأثیر طیف‌های نوری مختلف بر شکار بید گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae)

دوره 48، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 243-251
علی محمدی پور؛ عزیز شیخی گرجان؛ محمد‌جواد ارده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب