1.

بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه رامهرمز با استفاده از طبقه‌بندی شیءگرا و مدل RUSLE

دوره 52، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 635-649
سعید امانپور؛ محمد عبیات؛ محمود عبیات؛ ماجده عبیات

2.

تغییرات کاربری اراضی و ارتباط آن با سطح آب‌های زیرزمینی و مخاطرات آن (مطالعۀ موردی: شهرستان ملارد)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 31-44
موسی عابدینی؛ مریم محمدزاده شیشه گران

3.

رابطۀ تغییرات پوشش/ کاربری شهرستان شوشتر با دمای سطح زمین با استفاده از طبقه‌بندی شیءگرا و الگوریتم پنجرۀ مجزا

دوره 74، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 402-419
محمد عبیات؛ مرتضی عبیات؛ مصطفی عبیات

4.

کاربرد مدل LTM در پیش‌بینی و مدل‌سازی توسعۀ فیزیکی شهر ایلخچی

دوره 50، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 35-53
حسن محمودزاده؛ امیر مسعود رنجبر نوازی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب