1.

فراتحلیل عوامل زراعی محدودکننده تولید علوفه شبدر در ایران

دوره 25، شماره 2، تیر 1402، صفحه 451-467
محمد زمانیان؛ فرید گل زردی؛ علی ماهرخ؛ فرهاد عزیزی؛ مسعود ترابی؛ ویدا قطبی؛ محمد علی مفیدیان؛ وحید رهجو؛ الیاس سلطانی

2.

مطالعه عملکرد و اجزاء عملکرد سه ژنوتیپ نخود در تراکمهای مختلف و دو روش کاشت تحت شرایط دیم خرم‌آباد لرستان

1-37، شماره 2، فروردین 1385
پرویز احسانزاده؛ سعید نورمحمدی؛ سعید نظری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب