1.

اثر قارچ تریکودرما (‏Trichoderma harzianum‏) بر صفات فیزیولوژی و ویژگی‌های رویشی و زایشی ‏گل مریم (‏Polianthes tuberose L. cv. Double‏) در شرایط تنش خشکی

دوره 51، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1017-1026
حمید رضا ذکاوتی؛ نرجس منصوری؛ سیده رقیه فاطمی

2.

تاثیر قارچ تریکودرما (جدایه 65) بر خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 61-73
حمیدرضا ذکاوتی؛ محمود شور؛ حمید روحانی؛ سید فاضل فاضلی کاخکی؛ ابراهیم گنجی مقدم


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.