1.

آزادی بیان در رویۀ کمیتۀ حقوق بشر ملل متحد و رویۀ قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر

دوره 53، شماره 2، تیر 1402، صفحه 899-918
سید طه موسوی میرکلائی؛ ساوالان محمدزاده

2.

اصل تناسب در تحدید حدود مناطق دریایی از منظر رویۀ قضایی بین‌المللی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 159-176
علی صابرنژاد علویان؛ مرتضی نجفی اسفاد

3.

فقدان دلیل عقل در فرایند هنجارسازی قواعد بین‌المللی

دوره 17، شماره 2، تیر 1400، صفحه 589-609
علیرضا ابراهیمی

4.

مطالعۀ تطبیقی شهادت غیرحضوری در آئین دادرسی کیفری ایران و دادگاه بین‌المللی کیفری با تأکید بر پروندۀ ویلیام روتو

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 149-170
سیدمهدی سیدزاده؛ مهدی قائمی

5.

نقدی بر تقابل اتحادیۀ آفریقا و دولت‌های عضو وی با دیوان کیفری و تأثیر آن بر رویۀ قضایی بین‌المللی

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 793-807
جواد صالحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب