1.

دینداری و رضایت از زندگی در ایران

دوره 7، شماره 4، دی 1397، صفحه 627-648
آرش نصر اصفهانی؛ محمد روزخوش؛ پویا دریس

2.

نهاد روحانیت و مواجهه با تضاد هنجاری: مطالعۀ موردی جایگاه اجتماعی زنان

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 741-777
کمال رضوی؛ احمد شکرچی؛ مصطفی اجتهادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب