1.

بین‌المللی شدن شرکت‌های دانش‌بنیان: نقش دانش بازار خارجی و تشخیص فرصت کارآفرینانه بین‌المللی

دوره 11، شماره 3، مهر 1397، صفحه 461-479
ناصر صنوبر؛ رحیم سروری؛ یونس جبارزاده

2.

سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و جهان‌شهر شدن تهران

دوره 51، شماره 3، آذر 1400، صفحه 667-639
آرش بیدالله خانی؛ مجید حسینی

3.

طراحی مدل سیاست‌گذاری در سینمای ایران با هدف ارتقای جایگاه بین‌المللی آن

دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 169-194
رضا میرمحرابی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ عطاءاله ابطحی

4.

گرایش بین‌المللی شدن و عملکرد صادراتی: بررسی آثار میانجی دانش صادراتی و تعدیلگر پویایی محیطی

دوره 14، شماره 3، آذر 1400، صفحه 461-480
رحیم سروری؛ مهران رضوانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب